...
01210. Creşterea bovinelor
013. Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor
01230. Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă
01300. Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor
01420. Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)
015. Economia vînatului
01500. Economia vînatului
050. Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte
05020. Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte
05010. Pescuitul
101. Extracţia şi aglomerarea huilei
10100. Extracţia şi aglomerarea huilei
102. Extracţia şi aglomerarea lignitului (cărbunelui brun)
10200. Extracţia şi aglomerarea lignitului (cărbunelui brun)
103. Extracţia şi aglomerarea turbei
1030. Extracţia şi aglomerarea turbei
10300. Extracţia şi aglomerarea turbei
12. EXTRACŢIA MINEREURILOR RADIOACTIVE
120. Extracţia minereurilor radioactive
1200. Extracţia minereurilor radioactive
12000. Extracţia minereurilor radioactive
13. EXTRACŢIA MINEREURILOR METALIFERE
13100. Extracţia minereurilor feroase
131. Extracţia minereurilor feroase
132. Extracţia minereurilor neferoase
13200. Extracţia minereurilor neferoase
143. Extracţia minereurilor pentru industria chimică şi prepararea îngrăşămintelor
14110. Extracţia pietrei pentru construcţii
14210. Extracţia nisipului şi pietrişului
14120. Extracţia pietrei calcaroase, a ghipsului şi cretei
14130. Extracţia şisturilor
14300. Extracţia minereurilor pentru industria chimică şi prepararea îngrăşămintelor
144. Extracţia sării
14400. Extracţia sării
145. Alte ramuri ale industriei extractive, neincluse în alte categorii
152. Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte
15110. Producţia cărnii
15130. Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure
15120. Producţia cărnii de pasăre
15200. Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte
15310. Prelucrarea şi conservarea cartofului
15410. Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute
15320. Prepararea sucurilor din fructe şi legume
15430. Fabricarea margarinei şi a produselor comestibile similare
15330. Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)
15420. Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate
15510. Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate
15520. Fabricarea îngheţatei
15710. Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme
15620. Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
15720. Fabricarea nutreţurilor gata destinate animalelor domestice
15910. Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
15810. Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete
15820. Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lungă durată
15830. Fabricarea zahărului
15840. Fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie
15850. Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage
15860. Prelucrarea ceaiului şi cafelei
15870. Fabricarea condimentelor şi mirodeniilor
15880. Fabricarea produselor pentru alimentaţia copiilor şi a produselor alimentare dietetice
15920. Fabricarea alcoolului etilic din materiale fermentate
15930. Fabricarea vinului
15940. Fabricarea cidrului
15970. Fabricarea malţului
15950. Fabricarea altor băuturi nedistilate din materiale fermentate
15960. Fabricarea berii
15980. Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare
16. FABRICAREA PRODUSELOR DE TUTUN
160. Fabricarea produselor de tutun
16000. Fabricarea produselor de tutun
1714. Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip in
17142. Filarea în fire tip in
17210. Producţia de ţesături din bumbac
17220. Producţia de ţesături din lînă cardată
17230. Producţia de ţesături din lînă pieptănată
17240. Producţia de ţesături din mătase
173. Finisarea ţesăturilor
17300. Finisarea ţesăturilor
174. Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei
17400. Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei
17510. Fabricarea de covoare şi preşuri (mochete)
17530. Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea
17720. Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare
176. Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
17600. Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
17710. Fabricarea de articole de ciorăpărie prin tricotare sau croşetare
22330. Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor cu caracter informatic
22110. Editarea cărţilor, broşurilor şi altor publicaţii
22120. Editarea ziarelor
22130. Editarea revistelor şi periodicelor
22140. Editarea înregistrărilor pe suporţi
22150. Alte activităţi de editare
22210. Tipărirea ziarelor
22240. Producţia formelor de tipar
22220. Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc.)
22230. Legătorie şi finisare
22250. Alte activităţi anexe poligrafiei
22310. Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor audio
22320. Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor video
23. COCSIFICAREA CĂRBUNELUI, DISTILAREA ŢIŢEIULUI ŞI TRATAREA COMBUSTIBILILOR NUCLEARI
231. Cocsificarea cărbunelui
2330. Producţia şi prelucrarea combustibililor nucleari
23300. Producţia şi prelucrarea combustibililor nucleari
23100. Cocsificarea cărbunelui
232. Distilarea ţiţeiului
23200. Distilarea ţiţeiului
233. Producţia şi prelucrarea combustibililor nucleari
24110. Fabricarea gazului industrial
24130. Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
24120. Fabricarea coloranţilor şi pigmenţilor
24160. Fabricarea materialelor plastice primare
24170. Fabricarea cauciucului sintetic
242. Fabricarea produselor agrochimice
24200. Fabricarea produselor agrochimice
243. Fabricarea lacurilor şi vopselelor
24410. Fabricarea produselor farmaceutice de bază
24510. Fabricarea săpunurilor, detergenţilor, a produselor de întreţinere
24520. Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice
24610. Fabricarea explozivilor
24620. Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor
24630. Fabricarea uleiurilor eterice
24640. Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
24650. Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor
247. Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale
24700. Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale
26700. Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
264. Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars
26140. Fabricarea fibrelor din sticlă
26110. Fabricarea sticlei plate
26120. Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
267. Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
26660. Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
26650. Fabricarea produselor din ciment fibrocelulozic (azbociment)
26220. Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
26230. Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
26240. Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic
26250. Fabricarea altor produse ceramice
26640. Fabricarea mortarului
26260. Fabricarea produselor ceramice refractare
263. Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
26300. Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
26400. Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars
26510. Fabricarea cimentului
26530. Fabricarea ipsosului
26620. Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii
26810. Fabricarea de produse abrazive
27. INDUSTRIA METALURGICĂ
2744. Producţia cuprului
27440. Producţia cuprului
271. Producţia de metale feroase sub forme primare şi
27210. Producţia de ţevi din fontă
27100. Producţia de metale feroase sub forme primare şi
27220. Producţia de ţevi din oţel
27310. Tragerea la rece
27320. Laminarea la rece a benzilor înguste
27420. Producţia aluminiului
27330. Ştanţarea sau fălţuirea la rece
27340. Fabricarea sîrmei
27410. Producţia metalelor preţioase
27430. Producţia plumbului, zincului şi cositorului
27453. Producţia stibiului şi mercurului
27451. Producţia nichelului şi cobaltului
27455. Producţia metalelor rare şi a semiconductorilor
27510. Turnarea fontei
27520. Turnarea oţelului
27530. Turnarea metalelor neferoase uşoare
27540. Turnarea altor metale neferoase
28120. Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii
28210. Producţia de cisterne, rezervoare şi containere metalice
284. Forjarea, ambutisarea, ştanţarea; metalurgia pulberilor
28220. Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
283. Producţia generatoarelor de aburi
28300. Producţia generatoarelor de aburi
28510. Tratarea şi acoperirea metalelor
28520. Operaţiuni de mecanică generală
28610. Fabricarea produselor de tăiat
28710. Fabricarea de butoaie şi alte recipiente din metal
28630. Fabricarea de lacăte şi balamale
28740. Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
28720. Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
28730. Fabricarea articolelor din fire metalice
29130. Fabricarea robinetelor şi supapelor
29410. Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate mecanic
29420. Fabricarea altor maşini-unelte mecanice pentru prelucrarea metalelor
29430. Fabricarea altor maşini-unelte mecanice, neincluse în alte categorii
296. Fabricarea armamentului şi muniţiei
29600. Fabricarea armamentului şi muniţiei
29720. Fabricarea aparatelor neelectrice de uz casnic
30010. Fabricarea maşinilor de birou
300. Fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou
30020. Fabricarea calculatoarelor şi altor echipamente electronice pentru prelucrarea informaţiei
311. Producţia de motoare electrice, generatoare şi transformatoare
313. Producţia de fire şi cabluri izolate
312. Producţia de aparate pentru distribuţie şi comandă electrică
31400. Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice
31300. Producţia de fire şi cabluri izolate
314. Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice
315. Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat
335. Producţia de ceasuri
33501. Producţia de ceasuri de toate tipurile
33502. Fabricarea de aparate de înregistrare a timpului
331. Fabricarea utilajului medical şi chirurgical şi a dispozitivelor ortopedice
332. Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, verificare şi control
334. Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice
333. Producţia echipamentului de control pentru procesele industriale
353. Construcţia aparatelor de zbor şi a tehnicii spaţiale
352. Producţia mijloacelor de transport feroviar şi a materialului rulant
35420. Producţia de biciclete
35500. Producţia altor mijloace de transport, neincluse în alte categorii
35430. Producţia de cărucioare pentru invalizi
35410. Producţia de motociclete
355. Producţia altor mijloace de transport, neincluse în alte categorii
36110. Producţia de scaune şi scaune pentru vehicule
36120. Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
3621. Baterea monedelor şi medaliilor
36210. Baterea monedelor şi medaliilor
36130. Producţia mobilierului pentru bucătărie
36140. Producţia altor tipuri de mobilier
364. Fabricarea articolelor sportive
36150. Producţia de saltele
36220. Fabricarea bijuteriilor
363. Fabricarea instrumentelor muzicale
36400. Fabricarea articolelor sportive
365. Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
36500. Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
36610. Fabricarea bijuteriilor din materiale nepreţioase (imitaţii de bijuterii)
36620. Confecţionarea măturilor şi periilor
41. CAPTAREA, EPURAREA ŞI DISTRIBUŢIA APEI
410. Captarea, epurarea şi distribuţia apei
41000. Captarea, epurarea şi distribuţia apei
45440. Lucrări de vopsire şi montare a geamurilor
45120. Lucrări de explorare prin forare şi găurire
45340. Alte lucrări de utilare a construcţiilor
45220. Lucrări de învelitori
45230. Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi construcţii destinate sportului
45240. Construcţii hidrotehnice
45310. Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice
45320. Lucrări de izolaţii
45330. Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct
45410. Lucrări de tencuire
45420. Lucrări de tîmplărie
45430. Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor
45450. Alte lucrări de finisare a construcţiilor
455. Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent
45500. Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent
51130. Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii
51110. Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
51410. Comerţul cu ridicata al textilelor
51120. Intermedieri pentru vînzarea carburanţilor, mineralelor, a metalelor şi chimicalelor pentru industrie
51140. Intermedieri pentru vînzarea maşinilor, echipamentelor industriale, navelor şi avioanelor
51150. Intermedieri pentru vînzarea mobilei, articolelor de menaj, articolelor de fierărie şi altor articole metalice mici
51160. Intermedieri pentru vînzarea textilelor, îmbrăcămintei, încălţămintei şi articolelor din piele
51170. Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
51320. Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
51180. Intermedieri pentru vînzarea unor anumite categorii de mărfuri cu caracter specific
51190. Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
51210. Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
51220. Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor
51230. Comerţul cu ridicata al animalelor vii
51240. Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate
51250. Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat
51310. Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
51330. Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
51340. Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi
51350. Comerţul cu ridicata al produselor din tutun
51360. Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată
51370. Comerţul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente şi infuzii
51390. Comerţul cu ridicata în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi şi produse din tutun
51440. Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere
51450. Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice
51460. Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice
51520. Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere
51540. Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire
51560. Comerţul cu ridicata al altor produse intermediare
51820. Comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor pentru industria minieră şi construcţii
51810. Comerţul cu ridicata al maşinilor-unelte
51830. Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
51840. Comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
51850. Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
51860. Comerţul cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice
51870. Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie, comerţ şi transporturi
51880. Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare
519. Alte tipuri de comerţ cu ridicata
51900. Alte tipuri de comerţ cu ridicata
52720. Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic
52310. Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice
52110. Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun
52120. Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
52210. Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete
52230. Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
52240. Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie
52250. Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi
52260. Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun
52320. Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice
52330. Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă
52410. Comerţul cu amănuntul al textilelor
52460. Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei
52470. Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou
525. Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine
52500. Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine
52610. Comerţul cu amănuntul prin corespondenţă
601. Transporturi pe calea ferată
60100. Transporturi pe calea ferată
603. Transporturi prin conducte
60300. Transporturi prin conducte
60220. Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar
60230. Alte transporturi terestre de călători
60240. Transporturi rutiere de mărfuri
611. Transporturi maritime şi de cabotaj
612. Transporturi pe căi navigabile
61100. Transporturi maritime şi de cabotaj
61200. Transporturi pe căi navigabile
62100. Transporturi aeriene pe bază de grafic
621. Transporturi aeriene pe bază de grafic
622. Transporturi aeriene ocazionale
62200. Transporturi aeriene ocazionale
623. Transporturi spaţiale
62300. Transporturi spaţiale
67. ACTIVITĂŢI AUXILIARE ALE INSTITUŢIILOR FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI
67110. Administrarea pieţelor financiare
67120. Operaţii de bursă
67130. Alte activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare
672. Activităţi auxiliare de asigurări şi de asigurare cu pensii
67200. Activităţi auxiliare de asigurări şi de asigurare cu pensii
71100. Închirierea autoturismelor
711. Închirierea autoturismelor
71210. Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere
71220. Închirierea mijloacelor de transport pe apă fără echipaj
71230. Închirierea mijloacelor de transport aerian fără echipaj
71310. Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole
71330. Închirierea maşinilor de birou şi tehnicii de calcul
714. Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc
71320. Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii
71340. Închirierea altor maşini şi echipamente
71400. Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc
721. Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul
72220. Realizarea de programe şi consultanţă în domeniul dat
72100. Consultaţii in domeniul sistemelor de calcul
723. Prelucrarea datelor
72210. Editarea de programe
724. Activităţi legate de băncile de date
725. Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul
72300. Prelucrarea datelor
72400. Activităţi legate de băncile de date
72500. Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul
726. Alte activităţi legate de tehnica de calcul
72600. Alte activităţi legate de tehnica de calcul
731. Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
73200. Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe sociale şi umanistice
73100. Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
732. Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe sociale şi umanistice
74. ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
74500. Selecţia şi plasarea forţei de muncă
74120. Activităţi în domeniul evidenţei contabile
74130. Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice
74140. Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
74150. Activităţi de administrare a companiilor holding
742. Activităţi în domeniul arhitecturii şi inginerie
743. Activităţi de testări şi analize tehnice
744. Publicitate
74400. Publicitate
745. Selecţia şi plasarea forţei de muncă
746. Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor
74600. Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor
747. Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
74700. Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
74810. Activităţi fotografice
74820. Activităţi de ambalare
74850. Activităţi de secretariat şi traducere
74860. Activităţi ale centrelor de informare telefonică
74870. Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii
75. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
75220. Activităţi de apărare naţională
75230. Activităţi de justiţie
75240. Activităţi în domeniul ocrotirii ordinii publice şi a securităţii
75250. Activităţi ale unităţilor de pompieri
753. Activităţi de protecţie socială obligatorie
75300. Activităţi de protecţie socială obligatorie
75130. Reglementarea şi susţinerea activităţilor economice
75140. Activităţi auxiliare pentru organele administraţiei publice
75210. Activităţi de afaceri externe
900. Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, SALUBRITATE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE
90010. Colectarea şi tratarea apelor uzate
90020. Colectarea şi tratarea altor reziduuri
90030. Salubritate, depoluare şi activităţi similare
91. ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE
91110. Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
91310. Activităţi ale organizaţiilor religioase
91120. Activităţi ale organizaţiilor profesionale
912. Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
91330. Alte activităţi asociative, neincluse în alte categorii
91200. Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
91320. Activităţi ale organizaţiilor politice
92110. Producţia de filme cinematografice şi video
92120. Distribuţia de filme cinematografice şi video
92130. Proiecţia de filme cinematografice
922. Activităţi de radio şi televiziune
92200. Activităţi de radio şi televiziune
92610. Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive
92710. Activităţi legate de jocurile de noroc şi pariuri
92320. Activităţi ale sălilor de spectacole
92330. Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă
924. Activităţi ale agenţiilor de presă
92400. Activităţi ale agenţiilor de presă
92720. Alte activităţi recreative
95. ACTIVITĂŢI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PARTICULARE
950. Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare
95000. Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare
96. Activităţi desfăşurate în gospodării private de producere a bunurilor destinate consumului propriu
960. Activităţi desfăşurate în gospodării private de producere a bunurilor destinate consumului propriu
96000. Activităţi desfăşurate în gospodării private de producere a bunurilor destinate consumului propriu
97. Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii
970. Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii
97000. Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii
99. Activităţi ale organizaţiilor extrateritoriale
990. Activităţi ale organizaţiilor extrateritoriale
99000. Activităţi ale organizaţiilor extrateritoriale