...
012. Cultivarea plantelor din culturi permanente
013. Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014. Creşterea animalelor
016. Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
017. Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
022. Exploatarea forestieră
023. Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
021. Silvicultură şi alte activităţi forestiere
024. Activităţi de servicii anexe silviculturii
071. Extracţia minereurilor feroase
072. Extracţia minereurilor metalifere neferoase
0721. Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
09. Activităţi de servicii anexe extracţiei
091. Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
099. Activităţi de servicii anexe pentru extracţia altor minerale
10. Industria alimentară
101. Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
102. Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
105. Fabricarea produselor lactate
103. Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
104. Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
109. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
12. Fabricarea produselor din tutun
120. Fabricarea produselor din tutun
15. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
151. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
152. Fabricarea încălţămintei
18. Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
19. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
191. Fabricarea produselor de cocserie
192. Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20. Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
21. Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
212. Fabricarea preparatelor farmaceutice
211. Fabricarea produselor farmaceutice de bază
231. Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
234. Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
233. Fabricarea materialelor de construcţii din argilă
232. Fabricarea de produse refractare
235. Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
239. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
237. Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
25. Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
253. Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
252. Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
255. Fabricarea produselor metalice obţinute prin forjare, presare, ştanţare şi laminare; metalurgia pulberilor
254. Fabricarea armamentului şi muniţiei
256. Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală
257. Producţia de unelte şi articole de fierărie
259. Fabricarea altor produse prelucrate din metal
26. Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
263. Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
261. Fabricarea componentelor electronice
262. Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
264. Fabricarea produselor electronice de larg consum
267. Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
265. Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri
268. Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
266. Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
27. Fabricarea echipamentelor electrice
28. Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
281. Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
283. Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
282. Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
284. Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor
289. Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
29. Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor şi semiremorcilor
291. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292. Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
293. Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
35. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
36. Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360. Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37. Colectarea şi epurarea apelor uzate
370. Colectarea şi epurarea apelor uzate
39. Activităţi şi servicii de decontaminare
390. Activităţi şi servicii de decontaminare
50. Transporturi pe apă
501. Transporturi maritime şi costiere de pasageri
502. Transporturi maritime şi costiere de marfă
503. Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
504. Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
53. Activităţi de poştă şi de curier
532. Alte activităţi poştale şi de curier
531. Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
59. Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
60. Activităţi de producere şi difuzare de programe
602. Activităţi de producere şi difuzare a programelor de televiziune
601. Activităţi de difuzare a programelor de radio
61. Comunicaţii electronice
613. Activităţi de comunicaţii electronice prin satelit
619. Alte activităţi de comunicaţii electronice
612. Activităţi de comunicaţii electronice prin reţele fără cablu
611. Activităţi de comunicaţii electronice prin reţele cu cablu
63. Activităţi de servicii informatice
64. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
65. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale
71. Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
711. Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
712. Activităţi de testare şi analize tehnice
72. Cercetare-dezvoltare
78. Activităţi de servicii privind forţa de muncă
783. Alte servicii de furnizare a forţei de muncă
782. Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
781. Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
79. Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
791. Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor
799. Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
87. Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
871. Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
872. Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
873. Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
879. Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
88. Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
97. Activităţi ale gospodăriilor casnice în calitate de angajator de personal casnic
970. Activităţi ale gospodăriilor casnice în calitate de angajator de personal casnic