image image

Date deschise

Informațiile deschise sunt date care provin din surse publice deschise și care pot fi utilizate în mod liber de către oricine. Platforma eData pune la dispoziția utilizatorilor săi acces către asemenea tip de date, instrumente simple și comode de căutare rapidă a respectivelor informații.

Informațiile deschise sunt:
  • Documentele, a căror elaborare a fost finanțată din bugetul public sau din donații externe;
  • Documente cu caracter public;
  • Documentele în formate deschise și procesabile automat.
Informațiile care nu reprezintă date deschise sunt:
  • Date cu caracter personal, secret comercial sau secret de stat;
  • Date, care odată puse în acces deschis, constituie o activitate care decade din serviciului public;
  • Date, asupra cărora un terț deține dreptul de proprietate intelectuală şi/sau reglementate de dreptul de proprietate industrială;
  • Documentele cu acces limitat, în conformitate cu legislația privind accesul la informație.
Facilitățile utilizării datelor deschise sunt:
  • Îmbunătățirea serviciilor publice. Eficientizarea proceselor și furnizarea serviciilor publice poate fi obținută prin schimburile intersectoriale de date, acestea putând, de exemplu, să ofere o imagine de ansamblu a cheltuielilor nenecesare.
  • Creșterea economică. Accesul liber la informații, conținut și cunoștințe, contribuie la dezvoltarea unor servicii inovatoare și la crearea unor noi modele de afaceri.
  • Bunăstarea socială. Societatea beneficiază de informații mai transparente și mai accesibile, fapt ce permite ca datele deschise să îmbunătățească participarea, colaborarea și inovarea socială.

Detalierea amplă a ceea ce reprezintă datele deschise poate fi accesată pe full Open Definition.