image image

Termeni și Condiții

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu Termenii și condițiile de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu Termeni și condițiile de utilizare, nu accesați acest site.

Totodată, acești termeni și condiții, împreună cu toate documentele la care se face referire în acest document ("Termenii") indică condițiile în care puteți utiliza Serviciile (așa cum sunt definite mai jos) oferite www.edata.business (în continuare platforma eData) care este administrat de  RTS ONE SRL.

Utilizarea serviciilor include accesarea, navigarea sau înregistrarea pentru utilizarea site-ului web (așa cum este definit mai jos). Citiți cu atenție acești termeni și condiții și asigurați-vă că le înțelegeți pe deplin înainte de a utiliza acest site sau orice alte servicii oferite de platforma eData.

DEFINIȚII

Platforma eData reprezintă site-ul web, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Serviciul sau serviciile puse la dispoziție de RTS ONE S.R.L. prin intermediul site-ului www.edata.business, sunt servicii de acces la informații publice, centralizate într-un singur spațiu (informațiile din domeniile comercial și juridic), informații existente pe site-urile oficiale, informații asupra cărora NU se intervine, fiind redate în forma în care sunt preluate de oriunde prin accesul la Internet, prin oferirea serviciilor sub forma libera sau a unui abonament lunar.

Informațiile centralizate din site-urile publice sunt:

 • Date de identificare și contact ale persoanelor juridice;
 • Asociați și administratori;
 • Statut fiscal și TVA.

Serviciul personalizat reprezintă alertele prin SMS sau E-mail, în timp real, privind cele mai importante modificări apărute în cazul firmelor sau dosarelor care te interesează. Acestea au caracter informativ și furnizează informații așa cum apar ele în site-urile oficiale, în momentul transmiterii.

Client este persoana juridică a cărei comandă a fost înregistrată pe plaftorma eData și/sau persoana care s-a înregistrat drept utilizator.

Comanda reprezintă acțiunea de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe platforma eData, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

Potențial Client este persoana ce se prezumă a fi cu statut de persoană juridică și care își face cont (se înregistrează ca utilizator) și testează serviciile pe platforma eData în mod gratuit, pentru o perioadă limitată de timp.

Vizitator constituie persoana fizică sau persoana juridică care vizitează platforma eData, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut vreo Comandă.

DATE GENERALE

RTS ONE S.R.L. operează platforma eData. Un client/potențial client/vizitator poate să achiziționeze anumite Servicii (așa cum sunt definite mai jos) prin înregistrarea ca utilizator și accesarea paginilor din platforma eData, iar eData, la rându-i, va confirma și accepta o cererea de înregistrare prin trimiterea unui e-mail de confirmare către client, care va cuprinde câteva condiții de accesare a site-ului ("E-mailul de confirmare").

RTS ONE S.R.L. a dezvoltat servicii ("Serviciile"), așa cum sunt specificate în continuare, inclusiv date și servicii software ("Servicii") care includ, fără limitare:

 • anumite date și servicii software (inclusiv serviciu de notificare prin SMS);
 • Platforma eData la: interfața dintre utilizator și informațiile oferite, cuprinzând modificări, îmbunătățiri, actualizări, adăugiri, lucrări derivate și materiale conexe;
 • date (“date”), care includ, fără limitare, datele terților - date publice furnizate de terțe părți: Serviciul Fiscal de Stat, (sfs.md), portalul date.gov.md prin licența "Open Definition". Întreaga răspundere pentru conținutul afișat aparține instituțiilor care administrează datele și le fac publice prin intermediul internetului, platforma eData neintervenind asupra acestora în niciun fel.
 • capacitatea Clientului de a descărca rapoarte PDF disponibile pe platforma Edata ("Documente").

Politica de confidențialitate și de cookie-uri de pe platforma eData, conținutul căreia este actualizat periodic poate fi găsită în compartimentul ("Politica de confidențialitate și cookie-uri "). Aceasta stabilește termenii în care platforma eData utilizează datele cu caracter personal și cookie-urile.

Acești Termeni împreună cu Politica de confidențialitate și cookie-uri, E-mailul de Confirmare și, acolo unde este cazul, și Formularul de comandă reprezintă consimțământul Dvs. (“Acordul”) privind condițiile de utilizare ale platformei eData. În orice conflict dintre acestea va prevala existenta E-mailului de Confirmare sub condiția intenției și a semnificației pe care acest e-mailul de confirmare îl reprezintă.

Clientul se obligă să ia cunoștință de aceste condiții înainte de a-și deschide un cont, indiferent dacă ulterior realizează o comandă sau doar testează aplicația. Și numai simpla deschidere a contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții. Acceptarea prezentului document de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile platformei eData”.

Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile eData” reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei RTS ONE S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din LEGEA Nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din LEGEA Nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic , având aceeași valoare cu o semnătura olografă.

Prin accesarea / utilizarea / achiziționarea Serviciilor recunoașteți că sunteți de acord să respectați Acordul. Dacă nu sunteți de acord să respectați Acordul, nu trebuie să accesați / utilizați / achiziționați Serviciile eData.

DREPTURI DE LICENȚĂ ȘI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Platforma eData oferă Clientului, prin Acordul semnat, acces pe platforma pe durata nedeterminată. Furnizarea serviciilor are la baza un drept personal, limitat, neexclusiv, revocabil și netransferabil de a accesa și utiliza Servicii numai pentru uz intern și / sau pentru afaceri interne, sub rezerva Acordului. Ștergerea contului clientului se face numai la cererea expresă a acestuia.

Clientul trebuie să furnizeze o anumită adresă de e-mail pentru a configura și a accesa contul eData. Contul pe platforma eData al Clientului este destinat exclusiv utilizării proprii, iar datele de conectare / licențele nu ar trebui să fie partajate, dezvăluite sau utilizate de nicio altă parte, fie în interiorul sau în afara organizației. Răspunderea privind distribuirea sau divulgarea detaliilor de conectare nu poate fi invocată împotriva platformei eData drept o încălcare semnificativă a termenilor prezentului acord.

Clientul este responsabil pentru instalarea oricărui software și/sau hardware și pentru efectuarea oricărui alt aranjament necesar pentru utilizarea Serviciilor.

Clientul este de acord cu faptul că Serviciile (și toate mărcile comerciale și mărcile de servicii (fie că sunt înregistrate sau neînregistrate) sunt proprietatea exclusivă a platformei eData, iar pentru datele publice obținute, clientul nu are acordul scris al platformei eData, precum nu are acordul platformei și pentru următoarele:

 • să creeze lucrări derivate pe baza Serviciilor, cu excepția cazului în care aceste lucrări derivate reprezintă o funcție tehnică esențială a utilizării Serviciilor de către Client;
 • să reproducă Serviciile, să vândă sau să atribuie, să licențieze, să dezvăluie, să transfere sau să pună la dispoziție în orice alt mod Serviciile sub orice formă către o terță parte;
 • să elimine sau să modifice orice notificări sau mărci de proprietate asupra Serviciilor sau să copieze, modifice, reutilizeze, dezasambleze, decompileze, etc. în alt mod Serviciile sau orice parte a acestora, cu excepția și numai în măsura în care această activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a atinge aceste limitări.

Clientul nu poate, în niciun caz, să desfășoare următoarele:

 • să utilizeze informațiile din cadrul Serviciilor pentru a construi o bază de date cu scop de revânzare sau pentru accesul unei terțe părți în concurență cu platforma eData;
 • să autorizeze sau, prin neexercitarea unor eforturi rezonabile din punct de vedere comercial, pentru a proteja informațiile de la Serviciile aflate în posesia sa, să permită ca aceste informații să fie puse la dispoziție în vreun fel unei terțe părți care revinde date în concurență cu platforma eData.

Întregul conținut al platformei eData, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturi și orice alte date reprezintă proprietatea RTS ONE S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe platforma eData sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail info@edata.business.

Platforma eData își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, fără notificare prealabilă, proiectul, metodele operaționale, specificațiile, sistemele și alte funcții ale Serviciilor.

Platforma eData nu va avea nicio răspundere pentru conținut declarat de utilizator în înregistrarea pe site edata.business.

FURNIZARE DOCUMENTELOR

Se pot descarcă documente din platforma eData, rapoarte în format PDF cu informații si analize despre companiile din Republica Moldova.

Pe E-mailul de Confirmare (cel cu care a fost folosit pentru înregistrare) vor fi transmise oferte/rapoarte solicitate în format pdf, în funcție de opțiunile alese de utilizator.

REPREZENTĂRI ȘI GARANȚII

Clientul garantează că:

 • deține dreptul legal și capacitatea de a încheia Acordul;
 • semnează Acordul numai în scopuri comerciale, adică nu este contractat drept "consumator";
 • va furniza în orice moment platformei eData informații veridice și exacte și nu va furniza informații nereale prin utilizarea serviciilor platformei;
 • nici îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Acord, nici utilizarea Serviciilor nu vor încălca orice lege, regulă sau reglementare aplicabile ale guvernelor care au jurisdicție sau care cauzează încălcarea oricăror Acorduri pe care le are cu terțe părți.

În eventualitatea unei încălcări a oricăreia dintre garanțiile de mai sus, în plus față de orice alte remedii disponibile prin lege sau în capitaluri proprii, platforma eData are dreptul, imediat după o notificare scrisă prealabil, de a suspenda sau de a rezilia Contractul și / sau utilizarea de către Client a serviciilor.

Clientul este de acord că va folosi Serviciile numai în scopuri legale și în conformitate cu Acordul. În legătură cu furnizarea sau folosirea Serviciilor, Clientul va respecta în orice moment toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitare, Legea privind protecția datelor.

Clientul nu va:

 • încerca să evite intenționat orice măsuri de securitate sau limitări tehnice ale Serviciilor;
 • utiliza Serviciile într-un mod care dăunează intereselor platformei eData (inclusiv prin introducerea de viruși, material dăunător din punct de vedere tehnologic sau ataca platforma eData printr-un atac de respingere a serviciului sau un atac distribuit de dezarmare distribuit);
 • anula anteturile sau manipulă în alt mod identificatorii (inclusivadrese URL) pentru a ascunde originea oricărei date transmise prin intermediul platformei eData;
 • să creeze o aplicație care poate fi utilizată pentru a încălca Acordul sau alte politici din site;
 • afectează negativ numele, reputația, imaginea sau bunăvoința platformei eData în legătură cu utilizarea de către Client a Serviciilor și / sau fără permisiunea expresă a platformei eData, să utilizați software, dispozitive, scripturi, roboți sau alte mijloace sau procese automate pentru accesarea, accesarea cu crawlere, răzuirea, copierea sau duplicarea oricărui conținut de pe site.

MENTENANȚA SITE-ULUI

Platforma eData va depune eforturi pentru a se asigura că întreținerea Serviciilor(Servicii de mentenanță), care pot necesita întreruperea accesului Clientului către Serviciile platformei nu vor fi efectuate în timpul orelor de lucru (de la 09:00 până la 18:00 ora locală a Republicii Moldova, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale), în condiția posibilității întreruperii accesul la Servicii în orice moment pentru a efectuarea întreținerii esențiale de urgență.

Mentenanța include eliminarea tuturor erorilor programate, actualizările de software și îmbunătățirile caracteristicilor.

Platforma eData va întreține și va actualiza Serviciile. În cazul în care Clientul descoperă că Serviciile includ o eroare, poate în orice moment să raporteze acest aspect, contactând serviciul nostru de asistență la: support@edata.business. Pe parcursul perioadelor de mentenanță, platforma eData poate să actualizeze versiunile, să instaleze corecții. Platforma eData trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a evita perioadele de întrerupere neprogramate pentru mentenanța software-ului.

Clientul are responsabilitatea exclusivă în ceea ce privește accesarea serviciilor prin internet.

Clientul recunoaște că Serviciile pot include software, date și informații furnizate către platforma eData de către terțe părți și, prin urmare, corectarea erorilor și rezolvarea defectelor și a altor probleme pot necesita acțiuni ale unor terțe părți care nu se află în întregime în controlul platformei eData.

NATURA SERVICIILOR ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Conținutul accesat prin utilizarea Serviciilor este furnizat doar pentru informații generale și nu reprezintă, în niciun caz, sfaturi (de orice natură) asupra cărora ar trebui să se bazeze Clientul. Utilizatorul Serviciilor eData trebuie să obțină sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a lua sau de a renunța la orice acțiune care se desfășoară pe baza conținutului accesat prin utilizarea Serviciilor.

În măsura maxim admisă de lege și cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în Acord, platforma eData își declină expres garanțiile și reprezentările cu privire la Servicii, expres, implicit, statutar sau altfel, incluzând, fără limitare, orice garanție implicită de vandabilitate, pentru un anumit scop, lipsa virușilor, acuratețea sau caracterul complet al răspunsurilor sau rezultatelor obținute din utilizarea Serviciilor, că Serviciile (sau datele) vor îndeplini cerințe specifice, că Serviciile vor fi disponibile sau neîntrerupte, sigure sau fără erori software.

Clientul recunoaște și este de acord cu faptul că Serviciile sunt furnizate în așa fel încât, acestea se încadrează în limita maximă permisă de lege, fără nicio garanție de orice natură și că întregul risc cu privire la calitatea și performanța Serviciilor va fi suportat de către Client.

Platforma eData nu are și nu poate controla fluxul de informații către sau de la rețeaua eData și alte porțiuni ale internetului. Acest flux depinde în mare parte de performanța serviciilor de internet furnizate sau controlate de terți. Uneori acțiunile sau omisiunile acestor terțe părți pot afecta sau perturba conexiunea clientului la internet (sau porțiuni ale acestuia). Platforma eData nu poate garanta că astfel de evenimente nu vor avea loc. În consecință, în măsura maximă permisă de lege, platforma eData își declină orice răspundere care rezultă din sau în legătură cu astfel de evenimente.

Platforma eData nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi sau daune cauzate de un virus, un atac negativ de serviciu distribuit sau alt material dăunător din punct de vedere tehnologic care poate infecta echipamentul calculatorului, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate datorate utilizării Serviciile sau descărcarea de către Client a oricărui conținut de pe Site sau Servicii a platformei eData sau de pe orice site web legat de Website sau Serviciile platformei eData.

Platforma eData va face eforturi comerciale rezonabile pentru a asigura faptul că conținutul accesibil prin intermediul Serviciilor este actualizat și corect. Cu toate acestea, deoarece platforma eData obține conținutul dintr-o serie de surse diferite (inclusiv informațiile furnizate de Client) platforma eData nu aprobă, sprijină, reprezintă, garantează sau garantează exhaustivitatea, veridicitatea, exactitatea sau fiabilitatea oricărui conținut accesat sau accesibil utilizând Servicii. În cazul în care Clientul este conștient de orice conținut incorect sau incorect accesat sau accesibil prin intermediul Serviciilor (în special în ceea ce privește Clientul), Clientul trebuie să informeze platforma eData prin e-mail la info@edata.business, iar platforma eData va depune eforturi rezonabile pentru a investiga astfel de situații și, dacă este posibil și posibil, să corecteze datele inexacte. Conținutul legat de scorurile de credit (noi furnizam așa ceva), în special, este furnizat și generat de o sursă terță parte, în cazul în care Clientul are vreo îngrijorare în ceea ce privește conținutul incorect sau neclar în această privință, Clientul trebuie de asemenea să contacteze platforma eData la info@edata.business și eData va depune toate eforturile sale rezonabile de a transmite astfel de preocupări furnizorului terț adecvat. Clientul înțelege că prin utilizarea serviciilor poate fi expus la conținut care ar putea fi inexact. În nici un caz (cu excepția cazurilor prevăzute de lege), platforma eData va fi răspunzător în orice mod pentru orice conținut accesat sau orice pierdere sau deteriorare de orice natură ca urmare a accesării de către Client a Serviciilor.

Platforma eData nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor Web legate de Servicii. Astfel de legături nu ar trebui interpretate ca o aprobare de către platforma eData a acelor site-uri web legate nu vor fi răspunzătoare pentru nici o pierdere sau daună care ar putea apărea din cauza utilizării de către Client a acestora.

SERVICII ALE TERȚILOR

Platforma eData poate furniza Clientului accesul la alte documente, software și / sau servicii ale terților, prin intermediul relațiilor de distribuție pe care platforma eData le-a încheiat cu anumiți furnizori comerciali ("furnizori terți"). Aceste Servicii ale terților pot sau nu pot fi identificate ca furnizate în cele din urmă de furnizori terți și în timp ce platforma eData își va depune eforturile rezonabile pentru a corecta eventualele erori sau pentru a răspunde oricăror altor probleme raportate de Client, Clientul înțelege că suportul pentru produse pentru serviciile terților poate solicita o contribuție din partea furnizorului terț care nu se află în controlul platformei eData. Nici platforma eData, nici furnizor terță parte nu face nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la orice Servicii ale terților. Clientul recunoaște în mod expres și este de acord că folosirea serviciilor terță parte este la riscul exclusiv al Clientului și că aceste Servicii ale terților sunt furnizate "ca atare" și fără reprezentare sau garanție de orice fel de la platforma eData sau de la orice furnizor terț, orice garanție implicită de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, lipsa virușilor, exactitatea sau completitudinea răspunsurilor sau rezultatelor, corespondența cu descrierea sau neîncălcarea drepturilor terților. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nici platforma eData, nici furnizor terță parte nu va fi legal răspunzător pentru orice daune, directe, indirecte sau consecvente, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice Servicii terță parte.

Clientul nu va:

 • elimina, modifica sau observa orice notificări privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate care apar în orice Servicii ale terților sau care apar în timpul utilizării oricăror Servicii ale terților;
 • ingineria inversă, decompilarea sau dezasamblarea oricăror servicii ale terților, cu excepția și numai în măsura în care această activitate este permisă în mod expres de legislația aplicabilă, fără a aduce atingere acestei limitări.

Dacă un furnizor terț solicită Clientului să încheie un contract separat direct cu furnizorul terț înainte ca Clientul să utilizeze serviciile unei terțe părți, platforma eData va notifica Clientul în mod corespunzător și Clientul va fi de acord să respecte termenii acordului respectiv pentru utilizare a unor astfel de servicii ale terților și că va fi pe deplin răspunzătoare față de furnizorii de terțe părți și platforma eData cu privire la orice utilizare necorespunzătoare a unor astfel de servicii terțe părți sau încălcarea oricărui acord încheiat direct cu furnizorul terț.

PLĂȚI ȘI FACTURARE

Clientul va plăti pentru utilizarea serviciilor în conformitate cu tarifele și termenele stabilite prin oferta transmisă și acceptată.

Prețul de achiziție prezentat pe factura va fi același cu cel prezentat în ofertă primită pe e-mail la momentul de achiziție.

Plata produselor se efectuează cu credit/debit card la plasarea comenzii online sau prin transfer bancar.

POLITICA DE RETURNARE

Termenul de retragere (retur) este de 14 zile CALENDARISTICE.

Banii vor fi returnați in maxim 14 zile calendaristice de la primirea notificării de returnare. Pentru a demara procedura de returnare, vă rugam sa apelați la adresa de email info@edata.business.

Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.

CONFIDENȚIALITATE

Nici platforma eData, nici Clientul nu vor folosi, nici după expirarea acordului, nici terților nici o informație confidențială pe care o parte a primit de la cealaltă parte. "Informație confidențială" înseamnă orice informație, tehnică, comercială sau de altă natură, scrisă, orală sau în formă electronică, cu excepția informațiilor care sunt cunoscute publicului sau care au devenit cunoscute publicului prin orice alt mod decât prin încălcarea această întreprindere de secret sau a fost:

 • dezvoltată independent fără acces la informațiile confidențiale ale unei astfel de părți;
 • primite în mod legal de la o terță parte;
 • trebuie să fie divulgate de lege sau de o autoritate guvernamentală.

Dacă alegeți sau aveți la dispoziție o adresă de e-mail de conectare, un numar de telefon, o parolă sau orice altă informație, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați astfel de informații ca fiind confidențiale. Nu trebuie să le dezvăluiți niciunei terțe părți.

NOTIFICĂRILE TERȚILOR

În cazul în care Clientul este notificat de o terță parte că o astfel de parte revendică drepturi în Servicii sau că utilizarea Serviciilor încalcă drepturile unei astfel de terțe părți, Clientul este de acord să notifice imediat platforma eData și la solicitarea platformei eData să înceteze imediat utilizarea serviciile.

LIMITELE RĂSPUNDERII

Clientul poate despăgubi platforma eData față de orice răspundere, costuri (inclusiv, fără a se limita la orice cheltuieli legale sau alte cheltuieli profesionale), cheltuieli, pierderi, daune (inclusiv orice pierderi directe, indirecte sau consecutive, pierderi de profit, pierderea reputației), dobânzi și penalități suferite de platforma eData care rezultă din sau în legătură cu:

 • utilizarea serviciilor sale (cu excepția cazului în care aceste revendicări apar direct de o încălcare a legii aplicabile de către platforma eData);
 • încălcarea acordului. Într-un astfel de caz, platforma eData va furniza Clientului o notificare scrisă cu privire la o astfel de reclamație, proces sau acțiune.

În nici un caz, răspunderea agregată de platforma eData în cadrul acordului nu va depăși valoarea corespunzătoare utilizării serviciilor pentru trei luni. În niciun caz, platforma eData nu va fi răspunzător în temeiul acordului pentru orice daune indirecte, speciale, incidentale sau consecutive, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice daune pentru pierderi de profit sau venituri ale Clientului, orice întrerupere de afaceri, orice pierdere a economiilor anticipate, pierdere de bunăvoință, oportunitate sau reputație, indiferent dacă se bazează pe contract, din neglijență, încălcarea legislației fiscale sau altfel, chiar dacă este previzibilă.

Nici o prevedere din acord nu va fi interpretată ca excluzând sau limitând răspunderea platformei eData pentru:

 • deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența platformei eData;
 • fraudă;
 • orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată conform legii aplicabile.

ÎNCETAREA

Fără a aduce atingere restului Acordului sau a oricăror remedii disponibile prin lege sau în capitaluri proprii, platformei eData poate suspenda imediat sau să rezilieze utilizarea de către Client a Serviciilor, fără răspundere sau rambursare, dacă:

 • orice plată pe care Clientul o datorează platformei eData este refuzată, respinsă sau inversată, din orice motiv, în timpul Termenului de abonament;
 • Clientul încalcă oricare dintre termenii acordului.

Oricare dintre părți are dreptul să rezilieze acordul cu efect imediat prin notificarea scrisă a celeilalte părți în următoarele situații

 • în cazul în care cealaltă parte se angajează să încalce o parte din obligațiile care îi revin în temeiul acordului și care nu este de natură să remedieze;
 • în cazul în care cealaltă parte se angajează într-o încălcare semnificativă a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul acordului și nu este remediată în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări făcute de partea care nu a încălcat prevederea încălcării, precizând că nerespectarea măsurilor de remediere poate duce la rezilierea acestora;
 • (în cazul rezilierii de către platforma eData numai) dacă platforma eData își pierde dreptul de a distribui orice date sau software terță parte sau de a furniza serviciile așa cum este prevăzut în acord.

Contractul poate fi reziliat de platforma eData în orice moment, dându-i clientului notificări prealabile în scris, în termen de șaizeci (60) zile de reziliere. În cazul în care platforma eData reziliază Contractul în conformitate cu acest paragraf în timpul Termenului de subscriere, în cazul în care Clientul a plătit anticipat platforma eData, platforma eData va restitui o parte proporțională corespunzătoare a comisioanelor plătite de Client pentru restul acestui termen.

Rezilierea acordului (sau a oricărui element al acestuia) nu va afecta drepturile, obligațiile sau obligațiile uneia dintre părți care au apărut.

NOTA DE FINAL

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă pe deplin drepturile și obligațiile care reies din cumpărarea serviciilor platformei eData.

Daca aveți probleme legate de procurarea serviciilor eData, vă rugăm să luați legătura cu noi, scriindu-ne pe una dintre adresele de e-mail pe adresa support@edata.business, info@edata.business.