EŞANU VALERIU [Administrator]
Адміністратор 4 компаній.
Alte întreprinderi individuale
1005602008402
23.01.2002
Alte întreprinderi individuale
1004600014585
02.12.1994
Societăţi cu răspundere limitată
1016600023702
29.07.2016
Întreprinderi individuale în agricultură (gospodării ţărăneşti (de fermier))
1024606004212
31.07.2014