image
În trimestrul I 2022 - Produsul Intern Brut a crescut cu circa 1% față de trimestrul I 2021

În trimestrul I 2022 - Produsul Intern Brut a crescut cu circa 1% față de trimestrul I 2021

21-06-2022

În conformitate cu datele Biroului Național de Statistică, Produsul Intern Brut (PIB) pentru trimestrul I 2022 a însumat valoarea de 56,3 miliarde lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul I 2021, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 1,1% pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier. 

Categorii de resurse 

În trimestrul I 2022, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 85,5% la formarea PIB, a contribuit la majorarea PIB cu 1,0%, volumul VAB fiind în creștere cu 1,2% față de cel înregistrat în trimestrul I 2021.

La creșterea PIB în trimestrul I 2022 față de trimestrul I 2021 au contribuit, în special, următoarele activități:

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (contribuind la majorarea PIB cu 1,7%) cu o pondere de 15,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,7%;
Sănătate şi asistenţă socială (+0,4%) cu o pondere de 5,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,0%;
Activități financiare și asigurări (+0,4%) cu o pondere de 3,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,4%.
Impact negativ la modificarea PIB au realizat, în special, următoarele activități: 

Tranzacțiile imobiliare (contribuind la descreșterea PIB cu 0,6%), cu o pondere de 7,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 6,7%;
Industria prelucrătoare (-0,3%), cu o pondere de 11,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 2,4%;
Construcțiile (-0,3%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 3,5%.
Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,5% la formarea PIB, au contribuit la creșterea PIB cu  0,1%, volumul lor majorându-se cu 0,7%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării, creșterea PIB în trimestrul I 2022 față de trimestrul I 2021 s-a datorat în principal:

Exportului net de bunuri și servicii, contribuind cu 4,4% la creșterea PIB,  consecință a  creșterii volumului fizic al exporturilor de bunuri și servicii (+36,9%), corelată cu o creștere mai modestă a volumului importurilor de bunuri și servicii (+11,4%);
Consumului final al administrației publice (+2,4%), al cărui volum s-a majorat cu 13,6%, constituind 20,8% din PIB;
Consumului final al gospodăriilor populației (+0,6%), al cărui volum s-a majorat cu 0,7%, constituind 81,6% din PIB.
Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut formarea brută de capital (-6,1%) deținând o pondere de 23,0% din PIB.

image
image image

Новини блогу

Будьте в курсі останніх оновлень
пости