BORTĂ TUDOR [Administrator]
Administrator at 3 of companies.
Alte întreprinderi individuale
1005604003788
21.11.1997
Societăţi cu răspundere limitată
1005600011008
05.10.1994
Alte întreprinderi individuale
1009600022358
23.06.2009