VIERU ŞTEFAN [Administrator]
Administrator at 6 of companies.
Societăţi cu răspundere limitată
1002600020252
16.05.2002
Alte întreprinderi individuale
1008604001774
27.02.2008
Societăţi cu răspundere limitată
1010600011200
06.03.2000
Societăţi cu răspundere limitată
1011600002498
27.01.2011
Societăţi cu răspundere limitată
1002600009932
18.05.1999
Societăţi pe acţiuni de tip închis
1022600040256
04.04.1996