IASÎR AXENIA [Administrator]
Administrator al 12 companiei.
Societăţi cu răspundere limitată
1012600006242
28.02.2012
Societăţi cu răspundere limitată
1006600052899
16.11.2006
Societăţi cu răspundere limitată
1014600025621
01.08.2014
Societăţi cu răspundere limitată
1014600036364
24.10.2014
Societăţi pe acţiuni de tip închis
1003600028244
21.04.1994
Societăţi cu răspundere limitată
1008600033647
09.07.2008
Alte întreprinderi individuale
1011600019638
31.05.2011
Societăţi cu răspundere limitată
1006600044238
03.10.2006
Societăţi cu răspundere limitată
1011600042665
24.01.2012
Societăţi cu răspundere limitată
1003600152330
24.12.2003
Societăţi cu răspundere limitată
1013600008553
11.03.2013
Societăţi cu răspundere limitată
1002600018981
04.07.2008