... ...

Despre proiect

Misiunea proiectului este de a dezvoltata un portal web care să cuprindă informația veridică și actuală despre persoanele juridice și agenții economici, activitatea cărora se desfășoară în cadrul legal din Republica Moldova.

Astfel, portalul furnizează informații la zi, reflectând date din diverse domenii de activitate economică și dezvăluind imaginea agenților economici care prezinte interes utilizatorilor eData.

Totodată, instrumentul dezvoltat pune la dispoziție o căutarea rapidă, simplă și comodă printre miile de date pe care portalul le conține. La rândul său, datele agregate în cadrul proiectului sunt utilizate doar din izvoare publice cu date deschise. Acestea din urmă sunt oferite de către autoritățile publice și nu conțin informații personale, secrete comerciale sau de stat. De menționat e faptul că identificarea și publicarea culegerilor de date de interes pentru cetățeni și întreprinderi intră în sarcinile autorităților publice.

Astfel, orice persoană fizică sau juridică poate reutiliza documentul pus la dispoziție de o autoritate sau instituție publică în conformitate cu Condițiile de accesare și reutilizare a informațiilor din sectorul public. Toate datele sunt actualizate lunar, din surse oficiale ce oferă acces la date deschise, precum sunt date.gov.md.

Ce prezintă datele deschise?

Datele deschise sunt informații care pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine, supuse doar, cel mult, la necesitatea atribuirii în condiții identice.

Particularitățile care definesc datelor deschise sunt:
  • Documentele a căror elaborare a fost finanțată din bugetul public sau din donații externe;
  • Documente a căror caracter este public;
  • Documentele în formate deschise și procesabile automat.
Particularitățile care nu definesc datele deschise sunt:
  • Date cu caracter personal, secret comercial sau secret de stat;
  • Date a căror punere la dispoziție constituie o activitate ce provine din sfera serviciului public;
  • Date asupra cărora un terț deține dreptul de proprietate intelectuală și/sau reglementate de dreptul de proprietate industrială;
  • Documentele cu acces limitat în conformitate cu legislația privind accesul la informație.

Accesarea informațiilor publice poate avea loc prin intermediul paginilor web ale instituțiilor, a platformei care oferă acces unic la documentele destinate reutilizării (date.gov.md) sau prin platforma electronică de date business (eData.business).