BARBĂROŞIE ANGELA [Administrator]
Administrator al 1 companiei.
Societăţi cu răspundere limitată
1008600037793
25.07.2008