BORTĂ ION [Administrator]
Administrator al 2 companiei.
Cooperative de producţie
1006604000588
10.02.2006
Cooperative de întreprinzător
1003604005881
01.10.2001