POTÎNGĂ TUDOR [Administrator]
Administrator al 1 companiei.
Alte întreprinderi individuale
1005605003648
04.07.2005