image

PIN Moldova este în căutarea unui consultant calificat pentru ajustarea și elaborarea materialelor educaționale

Termenide referintă (ToR): Consultant pentru ajustarea și elaborarea materialelor educaționale Context:

„Metodologia OWIS - O Lume de Văzut” este o inițiativă lansată de People in Need (PIN), care are drept scop să contribuie la educarea și responsabilizarea unei generații de cetățeni activi prin programe de educație non-formală, care vizează atât refugiații ucraineni, cât și tinerii din localitățile Republicii Moldova. Proiectul este finanțat din resursele Fondului PIN – SOS Ukraine.

Metodologia One World in Schools (OWIS) presupune utilizarea filmelor documentare ca și resursă educațională de bază pentru a dezvolta gândirea critică a elevilor și a comunității. Până în prezent, metodologia OWIS a fost implementată în 13 țări, iar din 2016 a fost extinsă pentru a include un pachet amplu de educație mediatică, axat pe sprijinirea tinerilor și a comunităților să analizeze critic informațiilor difuzate de mass-media și să contracareze dezinformarea.

Obiective:

PIN Moldova este în căutarea unui consultant calificat care va revizui, adapta și elabora materiale educaționale în baza metodologiei OWIS și va organiza 2 sesiuni informative pentru profesorii implicați în proiect. 

Perioada de implementare a activităților: 11 zile (20 iunie – 20 iulie 2024);

Modalitate de contractare: Contract de prestări servicii

Activițățile care urmează a fi implementate de către consultant:

 • Revizuirea și adaptarea manualului și metodologiei OWIS la contextul local:

- Revizuirea manualului OWIS existent;

- Adaptarea metodologiei la contextul specific al proiectului.

 • Elaborarea planurilor de lecții pentru ciclul gimnazial și liceal (6 zile):

- Elaborarea a trei planuri de lecții detaliate pentru trei filme documentare selectate în baza metodologiei OWIS;

- Fiecare plan de lecție va include fișe informative, exerciții și activități, resurse și instrumente necesare pentru asimilarea cunoștințelor după vizionarea filmelor.

 • Elaborarea ghidului practic (2 zile):

-  Utilizarea tuturor materialelor (planurile de lecții, etc) pentru elaborarea unui ghid practic ușor de utilizat pentru profesori;

- Ghidul va include instrucțiuni detaliate și sfaturi pentru implementarea eficientă a metodologiei OWIS.

 • Sesiuni informative cu profesorii (2 zile):

- Organizarea și desfășurarea a două sesiuni cu profesorii (una de consultare și una de prezentare a ghidului).

Livrabilele proiectului:
 • Manualul metodologic OWIS adaptat la contextul proiectului.
 • Trei planuri de lecție detaliate pentru filmele documentare selectate, inclusiv toate materialele suplimentare necesare.
 • Un ghid practic pentru profesori, elaborat în baza planurilor de lecții și a resurselor suplimentare.
 • O sesiune de consultare și o întrunire în format online cu profesorii pentru a fi familiarizați cu noul ghid și planurile de lecții, precum și o sesiune de întrebări și răspunsuri.
 • Raportare: Consultantul va raporta managerului de proiect (informații despre progresul activităților  vor fi furnizate în termenele stabilite).

  Remunerare: Consultantul va fi remunerat după livrarea produselor/serviciilor stipulate în contract.  Perioada de achitare și suma vor fi stipulate în contract.

  Depunerea ofertelor:

  Oferta de participare va conține:

  • CV-ul cu indicarea experienței relevante. În cazul persoanelor juridice, dosarul va include CV-ul organizației sau al companiei și cel al consultantului/expertului (consultanților/experților) care vor presta serviciile menționate;
  • Oferta de preț (în lei, per zi, brut)

  Va fi declarat câștigător ofertantul care va acumula cel mai mare punctaj în baza următoarelor criterii:

  * Criteriile tehnice: 60% (60 puncte)

  * Criteriile financiare: 40% (40 puncte)

  Criterii

  Punctaj

  Punctaj

  maxim acordat

   

  Criterii tehnice

  Studii superioare în domeniul științelor sociale și / sau ale educației, comunicării, cinematografiei sau într-un domeniu conex;

  Diplomă de licență - 5 puncte, diplomă de master - 10 puncte

  10

   

  Experiență de cel puțin 5 ani la nivel național sau internațional în elaborarea curriculei școlare sau a programelor educaționale.

  Fiecare an de experiență - 4 puncte

  20

   

  Experiență de lucru cu filme documentare pe teme legate de educație (elaborarea materialelor educaționale pentru conținut multimedia)

  Da - 10 puncte, nu - 0 puncte

  10

   

  Cunoașterea aprofundată a abordărilor și tehnicilor pedagogice necesare lucrului cu elevi de diferite vârste și din medii de învățare diferite.

  Da - 10 puncte, nu - 0 puncte

  10

   

  Cunoașterea fluentă a limbilor română, engleză și rusă.

  Da - 10 puncte, nu - 0 puncte

  10

   

  Punctaj tehnic total maxim

  60

           

  Criterii financiare

  Ofertele financiare vor fi evaluate în baza următoarei formule:

  S = Fmin / F * 40

  S - punctajul primit la evaluarea financiară;

  Fmin – cea mai mică ofertă financiară dintre toate cele acceptate după runda de evaluare tehnică;

  F - oferta financiară luată în considerare.

  40

  Dosarele vor fi transmise la adresele de email tender.moldova@peopleinneed.net și nadejda.pascaru-botnaru@peopleinneed.net (CC) până la data de 23 iunie 2024, ora locală 23:59.

  PIN va analiza toate ofertele  și va selecta cel mai potrivit candidat în baza calificărilor, a experienței și a propunerii financiare prezentate.

  Doar ofertanții selectați in lista scurta in baza CV-lui, vor fi contactați ulterior pentru setarea unui interviu la etapa pre-selectare.

  Confidențialitate: Toate informațiile incluse în dosarul de participare și furnizate în procesului de selecție vor fi tratate ca fiind confidențiale și vor fi folosite exclusiv în scopul selectării prestatorului de servicii.

  Articol adaugat de: People in Need MoldovaAlte articole de la acest autor:
  • RO: Apel de înregistrare si participare pentru profesori în cadrul programul One World in Schools (OWIS) | RU: Прием заявок на участие в программе подготовки учителей One World in Schools (OWIS)
  • Apel pentru depunerea dosarelor în cadrul proiectului „Reziliența societății civile din țările Parteneriatului Estic”
  • People in Need is hiring a Logistics and Procurement Manager
  • People in Need is hiring in Balti, Project Assistant, Social Inclusion and Protection.
  civic.md
  image