PRODAN ALEXANDR
Fondator al 6 companiei.
Societăţi cu răspundere limitată
1005602005434
27.06.2005
Întreprinderi individuale în agricultură (gospodării ţărăneşti (de fermier))
1023604008105
26.12.2010
Întreprinderi individuale în agricultură (gospodării ţărăneşti (de fermier))
1023602001685
22.06.2015
Societăţi cu răspundere limitată
1014600012021
02.07.1997
Societăţi cu răspundere limitată
1003604006419
01.11.1994
Alte întreprinderi individuale
33313575
22.06.2015