FOCSA CONSTANTIN
Fondator al 2 companiei.
Societăţi în nume colectiv
15264018
16.07.1998
Societăţi cu răspundere limitată
1121074
27.12.1996