HEGHEA NICOLAE
Fondator al 2 companiei.
Societăţi cu răspundere limitată
1003601001686
25.02.2003
Întreprinderi individuale în agricultură (gospodării ţărăneşti (de fermier))
1023600069225
19.01.2007