MORDEAC ANATOLI
Fondator al 1 companiei.
Societăţi cu răspundere limitată
1005604002792
22.12.2005