BABÎNIN VADIM
Fondator al 1 companiei.
Alte întreprinderi individuale
1004600005673
04.09.2002